1 ॐ कुबेराय नमः।
Om Kuberaya Namah।
2 ॐ धनदाय नमः।
Om Dhanadaya Namah।
3 ॐ श्रीमाते नमः।
Om Shrimate Namah।
4 ॐ यक्षेशाय नमः।
Om Yaksheshaya Namah।
5 ॐ गुह्य​केश्वराय नमः।
Om Guhyakeshvaraya Namah।
6 ॐ निधीशाय नमः।
Om Nidheeshaya Namah।
7 ॐ शङ्करसखाय नमः।
Om Shankarasakhaya Namah।
8 ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवये नमः।
Om Mahalakshmi Nivasabhuvaye Namah।
9 ॐ महापद्मनिधीशाय नमः।
Om Mahapadma Nidhishaya Namah।
10 ॐ पूर्णाय नमः।
Om Purnaya Namah।
11 ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः।
Om Padma Nidhishvaraya Namah।
12 ॐ शङ्ख्यनिधिनाथाय नमः।
Om Shankhya Nidhinathaya Namah।
13 ॐ मकराख्यनिधिप्रियाय नमः।
Om Makarakhya Nidhipriyaya Namah।
14 ॐ सुखसम्पतिनिधीशाय नमः।
Om Sukhasampati Nidhishaya Namah।
15 ॐ मुकुन्दनिधिनायकाय नमः।
Om Mukunda Nidhinayakaya Namah।
16 ॐ कुन्दाक्यनिधिनाथाय नमः।
Om Kundakya Nidhinathaya Namah।
17 ॐ नीलनित्याधिपाय नमः।
Om Nila Nityadhipaya Namah।
18 ॐ महते नमः।
Om Mahate Namah।
19 ॐ वरन्नित्याधिपाय नमः।
Om Varannityadhipaya Namah।
20 ॐ पूज्याय नमः।
Om Poojyaya Namah।
21 ॐ लक्ष्मिसाम्राज्यदायकाय नमः।
Om Lakshmisamrajya Dayakaya Namah।
22 ॐ इलपिलापतये नमः।
Om Ilapila Pataye Namah।
23 ॐ कोशाधीशाय नमः।
Om Koshadhishaya Namah।
24 ॐ कुलोचिताय नमः।
Om Kulochitaya Namah।
25 ॐ अश्वारूढाय नमः।
Om Ashvarudhaya Namah।
26 ॐ विश्ववन्द्याय नमः।
Om Vishvavandyaya Namah।
27 ॐ विशेषज्ञानाय नमः।
Om Visheshagyanaya Namah।
28 ॐ विशारदाय नमः।
Om Visharadaya Namah।
29 ॐ नलकूबरनाथाय नमः।
Om Nalakubara Nathaya Namah।
30 ॐ मणिग्रीवपित्रे नमः।
Om Manigrivapitre Namah।
31 ॐ गूढमन्त्राय नमः।
Om Gudhamantraya Namah।
32 ॐ वैश्रवणाय नमः।
Om Vaishravanaya Namah।
33 ॐ चित्रलेखामनःप्रियाय नमः।
Om Chitralekhamanah Priyaya Namah।
34 ॐ एकपिनाकाय नमः।
Om Ekapinakaya Namah।
35 ॐ अलकाधीशाय नमः।
Om Alakadheeshaya Namah।
36 ॐ पौलस्त्याय नमः।
Om Paulastyaya Namah।
37 ॐ नरवाहनाय नमः।
Om Naravahanaya Namah।
38 ॐ कैलासशैलनिलयाय नमः।
Om Kailasa Shailanilayaya Namah।
39 ॐ राज्यदाय नमः।
Om Rajyadaya Namah।
40 ॐ रावणाग्रजाय नमः।
Om Ravanagrajaya Namah।
41 ॐ चित्रचैत्ररथाय नमः।
Om Chitra Chaitra Rathaya Namah।
42 ॐ उद्यानविहाराय नमः।
Om Udyanaviharaya Namah।
43 ॐ विहरसुकुथूहलाय नमः।
Om Viharasukuthuhalaya Namah।
44 ॐ महोत्सहाय नमः।
Om Mahotsahaya Namah।
45 ॐ महाप्राज्ञाय नमः।
Om Mahapragyaya Namah।
46 ॐ सदापुष्पक वाहनाय नमः।
Om Sadapushpaka Vahanaya Namah।
47 ॐ सार्वभौमाय नमः।
Om Sarvabhaumaya Namah।
48 ॐ अङ्गनाथाय नमः।
Om Anganathaya Namah।
49 ॐ सोमाय नमः।
Om Somaya Namah।
50 ॐ सौम्यादिकेश्वराय नमः।
Om Saumyadi Keshvaraya Namah।
51 ॐ पुण्यात्मने नमः।
Om Punyatmane Namah।
52 ॐ पुरूहुतश्रियै नमः।
Om Puruhuta Shriyai Namah।
53 ॐ सर्वपुण्यजनेश्वराय नमः।
Om Sarvapunya Janeshvaraya Namah।
54 ॐ नित्यकीर्तये नमः।
Om Nityakeertaye Namah।
55 ॐ निधिवेत्रे नमः।
Om Nidhivetre Namah।
56 ॐ लंकाप्राक्तन नायकाय नमः।
Om Lanka Praktana Nayakaya Namah।
57 ॐ यक्षिनीवृताय नमः।
Om Yakshinee Vrutaya Namah।
58 ॐ यक्षाय नमः।
Om Yakshaya Namah।
59 ॐ परमशान्तात्मने नमः।
Om Parama Shantatmane Namah।
60 ॐ यक्षराजे नमः।
Om Yaksharaje Namah।
61 ॐ यक्षिणि हृदयाय नमः।
Om Yakshini Hrudayaya Namah।
62 ॐ किन्नरेश्वराय नमः।
Om Kinnareshvaraya Namah।
63 ॐ किंपुरुशनाथाय नमः।
Om Kimpurushanathaya Namah।
64 ॐ नाथाय नमः।
Om Nathaya Namah।
65 ॐ खट्कायुधाय नमः।
Om Khatkayudhaya Namah।
66 ॐ वशिने नमः।
Om Vashine Namah।
67 ॐ ईशानदक्ष पार्स्वस्थाय नमः।
Om Ishanadaksha Parsvasthaya Namah।
68 ॐ वायुवाय समास्रयाय नमः।
Om Vayuvaya Samasrayaya Namah।
69 ॐ धर्ममार्गैस्निरताय नमः।
Om Dharma Margaisnirataya Namah।
70 ॐ धर्मसम्मुख संस्थिताय नमः।
Om Dharmasammukha Samsthitaya Namah।
71 ॐ नित्येश्वराय नमः।
Om Nityeshvaraya Namah।
72 ॐ धनाधयक्षाय नमः।
Om Dhanadhayakshaya Namah।
73 ॐ अष्टलक्ष्म्याश्रितलयाय नमः।
Om Ashtalakshmyashritalayaya Namah।
74 ॐ मनुष्य धर्मण्यै नमः।
Om Manushya Dharmanyai Namah।
75 ॐ सकृताय नमः।
Om Sakrutaya Namah।
76 ॐ कोष लक्ष्मी समाश्रिताय नमः।
Om Kosha Lakshmi Samashritaya Namah।
77 ॐ धनलक्ष्मी नित्यवासाय नमः।
Om Dhanalakshmi Nityavasaya Namah।
78 ॐ धान्यलक्ष्मीनिवास भुवये नमः।
Om Dhanyalakshminivasa Bhuvaye Namah।
79 ॐ अश्तलक्ष्मी सदवासाय नमः।
Om Ashtalakshmi Sadavasaya Namah।
80 ॐ गजलक्ष्मी स्थिरालयाय नमः।
Om Gajalakshmi Sthiralayaya Namah।
81 ॐ राज्यलक्ष्मीजन्मगेहाय नमः।
Om Rajyalakshmi Janmagehaya Namah।
82 ॐ धैर्यलक्ष्मी-कृपाश्रयाय नमः।
Om Dhairyalakshmi-Krupashrayaya Namah।
83 ॐ अखण्डैश्वर्य संयुक्ताय नमः।
Om Akhandaishvarya Samyuktaya Namah।
84 ॐ नित्यानन्दाय नमः।
Om Nityanandaya Namah।
85 ॐ सुखाश्रयाय नमः।
Om Sukhashrayaya Namah।
86 ॐ नित्यतृप्ताय नमः।
Om Nityatruptaya Namah।
87 ॐ निधित्तरै नमः।
Om Nidhittarai Namah।
88 ॐ निराशाय नमः।
Om Nirashaya Namah।
89 ॐ निरुपद्रवाय नमः।
Om Nirupadravaya Namah।
90 ॐ नित्यकामाय नमः।
Om Nityakamaya Namah।
91 ॐ निराकाङ्क्षाय नमः।
Om Nirakankshaya Namah।
92 ॐ निरूपाधिकवासभुवये नमः।
Om Nirupadhika Vasabhuvaye Namah।
93 ॐ शान्ताय नमः।
Om Shantaya Namah।
94 ॐ सर्वगुणोपेताय नमः।
Om Sarvagunopetaya Namah।
95 ॐ सर्वज्ञाय नमः।
Om Sarvagyaya Namah।
96 ॐ सर्वसम्मताय नमः।
Om Sarvasammataya Namah।
97 ॐ सर्वाणिकरुणापात्राय नमः।
Om Sarvanikaruna Patraya Namah।
98 ॐ सदानन्दक्रिपालयाय नमः।
Om Sadanandakripalayaya Namah।
99 ॐ गन्धर्वकुलसंसेव्याय नमः।
Om Gandharvakula Samsevyaya Namah।
100 ॐ सौगन्धिककुसुमप्रियाय नमः।
Om Saugandhika Kusumapriyaya Namah।
101 ॐ स्वर्णनगरीवासाय नमः।
Om Svarnanagari Vasaya Namah।
102 ॐ निधिपीठ समस्थायै नमः।
Om Nidhipitha Samasthayai Namah।
103 ॐ महामेरुत्तरस्थायै नमः।
Om Mahameruttarasthayai Namah।
104 ॐ महर्षिगणसंस्तुताय नमः।
Om Maharshigana Samstutaya Namah।
105 ॐ तुष्टाय नमः।
Om Tushtaya Namah।
106 ॐ शूर्पणकज्येष्ठाय नमः।
Om Shurpanaka Jyeshthaya Namah।
107 ॐ शिवपूजारताय नमः।
Om Shivapujarataya Namah।
108 ॐ अनघाय नमः।
Om Anaghaya Namah।