Kodandarama Temple, Tirupati

Rama Ashtottara

Daily Pooja

1 ॐ श्रीरामाय नमः।
Om Shriramaya Namah।
2 ॐ रामभद्राय नमः।
Om Ramabhadraya Namah।
3 ॐ रामचन्द्राय नमः।
Om Ramachandraya Namah।
4 ॐ शाश्वताय नमः।
Om Shashwataya Namah।
5 ॐ राजीवलोचनाय नमः।
Om Rajivalochanaya Namah।
6 ॐ श्रीमते नमः।
Om Shrimate Namah।
7 ॐ राजेन्द्राय नमः।
Om Rajendraya Namah।
8 ॐ रघुपुङ्गवाय नमः।
Om Raghupungavaya Namah।
9 ॐ जानकीवल्लभाय नमः।
Om Janakivallabhaya Namah।
10 ॐ जैत्राय नमः।
Om Jaitraya Namah।
11 ॐ जितामित्राय नमः।
Om Jitamitraya Namah।
12 ॐ जनार्दनाय नमः।
Om Janardanaya Namah।
13 ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः।
Om Vishwamitrapriyaya Namah।
14 ॐ दान्ताय नमः।
Om Dantaya Namah।
15 ॐ शरणत्राणतत्पराय नमः।
Om Sharanatranatatparaya Namah।
16 ॐ वालिप्रमथनाय नमः।
Om Valipramathanaya Namah।
17 ॐ वाग्मिने नमः।
Om Vagmine Namah।
18 ॐ सत्यवाचे नमः।
Om Satyavache Namah।
19 ॐ सत्यविक्रमाय नमः।
Om Satyavikramaya Namah।
20 ॐ सत्यव्रताय नमः।
Om Satyavrataya Namah।
21 ॐ व्रतधराय नमः।
Om Vratadharaya Namah।
22 ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमः।
Om Sadahanumadashritaya Namah।
23 ॐ कौसलेयाय नमः।
Om Kausaleyaya Namah।
24 ॐ खरध्वंसिने नमः।
Om Kharadhwansine Namah।
25 ॐ विराधवधपण्डिताय नमः।
Om Viradhavadhapanditaya Namah।
26 ॐ विभीषणपरित्रात्रे नमः।
Om Vibhishanaparitratre Namah।
27 ॐ हरकोदण्डखण्डनाय नमः।
Om Harakodandakhandanaya Namah।
28 ॐ सप्ततालप्रभेत्रे नमः।
Om Saptatalaprabhetre Namah।
29 ॐ दशग्रीवशिरोहराय नमः।
Om Dashagrivashiroharaya Namah।
30 ॐ जामदग्न्यमहादर्पदलनाय नमः।
Om Jamadagnyamahadarpadalaya Namah।
31 ॐ ताटकान्तकाय नमः।
Om Tatakantakaya Namah।
32 ॐ वेदान्तसाराय नमः।
Om Vedantasaraya Namah।
33 ॐ वेदात्मने नमः।
Om Vedatmane Namah।
34 ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः।
Om Bhavarogasyabheshajaya Namah।
35 ॐ दूषणत्रिशिरोहन्त्रे नमः।
Om Dushanatrishirohantre Namah।
36 ॐ त्रिमूर्तये नमः।
Om Trimurtaye Namah।
37 ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः।
Om Trigunatmakaya Namah।
38 ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
Om Trivikramaya Namah।
39 ॐ त्रिलोकात्मने नमः।
Om Trilokatmane Namah।
40 ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः।
Om Punyacharitrakirtanaya Namah।
41 ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः।
Om Trilokarakshakaya Namah।
42 ॐ धन्विने नमः।
Om Dhanwine Namah।
43 ॐ दण्डकारण्यकर्तनाय नमः।
Om Dandakaranyakartanaya Namah।
44 ॐ अहल्याशापशमन नमः।
Om Ahalyashapashamana Namah।
45 ॐ पितृभक्ताय नमः।
Om Pitribhaktaya Namah।
46 ॐ वरप्रदाय नमः।
Om Varapradaya Namah।
47 ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
Om Jitendriyaya Namah।
48 ॐ जितक्रोधाय नमः।
Om Jitakrodhaya Namah।
49 ॐ जितमित्राय नमः।
Om Jitamitraya Namah।
50 ॐ जगद्गुरवे नमः।
Om Jagadgurave Namah।
51 ॐ ऋक्षवानरसङ्घातिने नमः।
Om Rikshavanarasanghatine Namah।
52 ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः।
Om Chitrakutasamashrayaya Namah।
53 ॐ जयन्तत्राणवरदाय नमः।
Om Jayantatranavaradaya Namah।
54 ॐ सुमित्रापुत्रसेविताय नमः।
Om Sumitraputrasevitaya Namah।
55 ॐ सर्वदेवादिदेवाय नमः।
Om Sarvadevadidevaya Namah।
56 ॐ मृतवानरजीवनाय नमः।
Om Mritavanarajivanaya Namah।
57 ॐ मायामारीचहन्त्रे नमः।
Om Mayamarichahantre Namah।
58 ॐ महादेवाय नमः।
Om Mahadevaya Namah।
59 ॐ महाभुजाय नमः।
Om Mahabhujaya Namah।
60 ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः।
Om Sarvadevastutaya Namah।
61 ॐ सौम्याय नमः।
Om Saumyaya Namah।
62 ॐ ब्रह्मण्याय नमः।
Om Brahmanyaya Namah।
63 ॐ मुनिसंस्तुताय नमः।
Om Munisanstutaya Namah।
64 ॐ महायोगिने नमः।
Om Mahayogine Namah।
65 ॐ महोदराय नमः।
Om Mahodaraya Namah।
66 ॐ सुग्रीवेप्सितराज्यदाय नमः।
Om Sugrivepsitarajyadaya Namah।
67 ॐ सर्वपुण्याधिकफलाय नमः।
Om Sarvapunyadhikaphalaya Namah।
68 ॐ स्मृतसर्वाघनाशनाय नमः।
Om Smritasarvaghanashanaya Namah।
69 ॐ आदिपुरुषाय नमः।
Om Adipurushaya Namah।
70 ॐ परमपुरुषाय नमः।
Om Paramapurushaya Namah।
71 ॐ महापुरुषाय नमः।
Om Mahapurushaya Namah।
72 ॐ पुण्योदयाय नमः।
Om Punyodayaya Namah।
73 ॐ दयासाराय नमः।
Om Dayasaraya Namah।
74 ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः।
Om Puranapurushottamaya Namah।
75 ॐ स्मितवक्त्राय नमः।
Om Smitavaktraya Namah।
76 ॐ मितभाषिणे नमः।
Om Mitabhashine Namah।
77 ॐ पूर्वभाषिणे नमः।
Om Purvabhashine Namah।
78 ॐ राघवाय नमः।
Om Raghavaya Namah।
79 ॐ अनन्तगुणगम्भीराय नमः।
Om Anantagunagambhiraya Namah।
80 ॐ धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः।
Om Dhirodattagunottamaya Namah।
81 ॐ मायामानुषचारित्राय नमः।
Om Mayamanushacharitraya Namah।
82 ॐ महादेवादिपूजिताय नमः।
Om Mahadevadipujitaya Namah।
83 ॐ सेतुकृते नमः।
Om Setukrite Namah।
84 ॐ जितवाराशये नमः।
Om Jitavarashaye Namah।
85 ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः।
Om Sarvatirthamayaya Namah।
86 ॐ हरये नमः।
Om Haraye Namah।
87 ॐ श्यामाङ्गाय नमः।
Om Shyamangaya Namah।
88 ॐ सुन्दराय नमः।
Om Sundaraya Namah।
89 ॐ शूराय नमः।
Om Shuraya Namah।
90 ॐ पीतवाससे नमः।
Om Pitavasase Namah।
91 ॐ धनुर्धराय नमः।
Om Dhanurdharaya Namah।
92 ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः।
Om Sarvayajnadhipaya Namah।
93 ॐ यज्विने नमः।
Om Yajvine Namah।
94 ॐ जरामरणवर्जिताय नमः।
Om Jaramaranavarjitaya Namah।
95 ॐ शिवलिङ्गप्रतिष्ठात्रे नमः।
Om Shivalingapratishthatre Namah।
96 ॐ सर्वापगुणवर्जिताय नमः।
Om Sarvapagunavarjitaya Namah।
97 ॐ परमात्मने नमः।
Om Paramatmane Namah।
98 ॐ परब्रह्मणे नमः।
Om Parabrahmane Namah।
99 ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।
Om Sachchidanandavigrahaya Namah।
100 ॐ परंज्योतिषे नमः।
Om Paramjyotishe Namah।
101 ॐ परंधाम्ने नमः।
Om Paramdhamne Namah।
102 ॐ पराकाशाय नमः।
Om Parakashaya Namah।
103 ॐ परात्पराय नमः।
Om Paratparaya Namah।
104 ॐ परेशाय नमः।
Om Pareshaya Namah।
105 ॐ पारगाय नमः।
Om Paragaya Namah।
106 ॐ पाराय नमः।
Om Namah।
107 ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः।
Om Sarvadevatmakaya Namah।
108 ॐ परस्मै नमः।
Om Parasmai Namah।

Leave a Reply